Läkare

Specialist i allmänmedicin

Sara Karpsen

Benoit Couzineau

Sara Holzapfel

Föräldraledig (åter december 2017)

Mattias Athlin

Vikarie
t.o.m 31/12 2017

ST-läkare

Anna Gillberg

Katrin Jonsdottir

AT-läkare

Ebba Jonsäter

Gabriel Nordling